Kultúra - 2021. július 22., Csütörtök
#történelem #Nándorfehérvár #Hunyadi János #évforduló

Akikért a harang szól

Akikért a harang szól

Löschinger Hugó: A nándorfehérvári diadal (Fotó: Göcseji Múzeum, a kép forrása: Magyar Nemzet)

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A magyarok háromszoros oszmán túlerővel szemben védték meg a Magyar Királyságot és a keresztény Európát.

A magyar történelem egyik legnagyobb győzelme volt a nándorfehérvári diadal. Jelentőségében a 907. júliusi pozsonyi csata hősies küzdelmeihez mérhető.

A nándorfehérvári csata 1456. július 4-től 22-ig tartott, amelyben a Hunyadi János és Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano) vezette magyar seregek a háromszoros oszmán túlerővel szemben védték meg Magyarország déli határait. Ezzel a világraszóló győzelemmel nemcsak a Magyar Királyságot védtük meg, de vele együtt Európa is megmenekült. Az Oszmán Birodalom terjeszkedését hét évtizedre megállítottuk.

Hunyadi János a hatalmát és vagyonát hazája és a kereszténység megmentésére használta fel

Ulászló király Várnánál elszenvedett halála után a kormányzóvá kinevezett Hunyadi lényegében az egész ország élén állt, szinte uralkodói jogkörrel. 1452. december 31-i hatállyal azonban kénytelen volt lemondani kormányzóságáról, hogy átadja a hatalmat a 12 évesen tényleges uralmát megkezdő V. László királynak. (Bár az ország gyakorlati irányítását jórészt továbbra is Hunyadi látta el.) V. László a besztercei grófságot Hunyadinak adományozta örök birtokul. Ezzel egy újabb hatalmas, összefüggő birtokra és számos településre tett szert Hunyadi. A hadseregek fővezéreként, főkapitányként a Magyar Királyság leghatalmasabb ura volt. Hatalmát és vagyonát sohasem saját jólétére használta fel, hanem hazája és a kereszténység megmentésére.

A nagy törökverőként nevezetessé vált Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond udvarában nevelkedett, itt tanulta ki a kardforgatás mesterségét is. Nevét származási helyéről Hunyad vármegyéről kapta. Családi birtokainak központját ez a terület adta, valamint a Hunyadiak által felépíttetett Vajdahunyad vára jelentette. A tatárjárás után felépített vár, melyet Zsigmond király adományozott Hunyadi János apjának, Vajknak 1409-ben. Az adománylevél már külön megemlítette az akkor hároméves kisfiút, Hunyadi Jánost. A kósza hírek szerint Zsigmond király feltűnően önzetlen támogatása mögött az állhatott, hogy János a törvénytelen fia lehetett. Az ismert tény volt, hogy Zsigmond végig nagylelkűen segítette Hunyadi János katonai pályafutását.

II. Mehmed már a Magyar Királyság megtámadására készült

A Magyar Királyságot az 1450-es években súlyos széthúzás jellemezte. A Habsburg-hívek álltak az egyik oldalon, a másikon pedig a kormányzóságról (1452.december 31-i hatállyal) lemondott Hunyadi Jánost követők, akik benne látták a megmentőt a török támadásokkal szemben. A nép többsége Hunyadi mellé állt, de a nemesség nagy része nem akarta követni a török elleni harcokban, pedig az oszmán veszély már a dunai határvonalakat fenyegette és a Magyarország kulcsának tartott Nándorfehérvár ( a mai Belgrád) elfoglalására készültek.

A pápa imabullájában a harangszó 1456. június 29-én még nem a diadalt, hanem a végveszélyt hirdette

III. Callixtus pápa (Alfonso Borgia) keresztes hadjáratot hirdetett. Imabullájában 1456. június 29-én elrendelte, hogy a kereszténység valamennyi templomában a reggeli és esti harangszó között „déltájban” napi háromszor kongassák a harangokat. Minden hívőnek „jel adassék, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak”, és szólítson imára minden hívőt, a kereszténység védelmében. A harangszó ekkor még nem a diadalt, hanem a végveszélyt hirdette. A pápa felhívása szokatlanul nagy visszhangra talált. 1456 nyarán minden eddiginél nagyobb keresztes had gyülekezett Bécs környékén.

Ezek a keresztesek azonban soha nem találkoztak a hódító oszmánok seregével. Őket Hunyadi János Magyarország főkapitánya és a hetvenéves itáliai szerzetes, Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano) állította meg. Az általuk toborzott zsoldosok a környék felkelt keresztesei, parasztok, kézművesek alkotta sereg győzedelmeskedett Nándorfehérvár falainál 1456. július 22-én.

Az akkori világ legképzettebb hadseregének támadásait várták Hunyadi katonái, Kapisztrán keresztes serege és Kórógyi János macsói bán katonái

A Török Birodalom élére 1451-ben II.Mehmed szultán került, aki Bizánc városának bevétele után (1453) a bizánci császárok utódának tartotta magát. Birodalmát Európa és Ázsia legnagyobb hatalmává akarta tenni. Első lépésként 1454-ben elfoglalta a Szerb Királyság nagy részét, 1453-ban Nándorfehérvár elfoglalására készült. A török hadsereg az akkori világ legjobban képzett hadseregének számított.

Az 1455-ös rendi országgyűlés megerősítette Hunyadi Jánost főkapitányi tisztségében. A magyar főurak nagy része gyengíteni igyekezett a főkapitány hatalmát és a legjelentősebb végvár elvesztése árán is. Végül az oszmánokkal szemben csak három erő tudott felkészülni: Hunyadi saját költségén felszerelt katonái, Kapisztrán János keresztes serege és Kórógyi János macsói bán, Hunyadi szövetségesének  katonasága.

Baltoglu török admirális Zimonynál a Dunát teljes szélességében lezárta

A török sereg 1456. május elején indult el az ezer kilométeres útra. A korabeli szemtanúk százötvenezresre becsülték a felvonuló török sereg létszámát. Közel háromszoros túlerőben voltak. A vár élére Hunyadi a csata előtt sógorát Szilágy Mihályt nevezte ki. A törökök július elején érkeztek a vár alá, az ostrom július 4-én kezdődött. Huszonhét ostromágyú, hét mozsár és több száz kisebb ágyúval kezdték meg a vár rombolását. A török hajóhad parancsnoka Baltoglu admirális hetven hajóját összeláncoltatta és Zimonynál a Dunát lezárta.

A magyar felmentő sereg a dunai hajózárat áttörte, és ennek sikere fordulópontot hozott a csatában. A kiéheztetett helyőrségnek Hunyadi élelmet szállíttatott majd két részre osztotta seregét. Kapisztrán kereszteseivel a Száva bal partján vertek tábort, Hunyadi a saját serege élén csatlakozott a vár védőihez.

Hunyadi kétszáz sajkája elindult a Dunán

Zimonynál állomásozó török flotta készen állt, hogy feltartóztassa a felmentő sereget, a török hajózárral megerősítve. Hunyadi kétszáz sajkát küldött a török hajózár közé. Katonái szétvágták a láncokat, felmásztak a hajókra, megrongálták azokat, így a török hajók irányíthatatlanul sodródtak a Dunán.

A török hajók megsemmisítése után a szultán július 21-én döntő rohamra szánta el magát. Gyalogságuk áthatolt a falakon és kiszorította a védőket a város területéről, majd egészen a fellegvárig jutottak. A várvédők gyúlékony anyaggal átitatott rőzsekötegeket dobáltak a törökök közék. A külső vár falain ekkor már öt török zászló lobogott.

Hősként magasról a mélybe 

Dugovics Titusz Hunyadi harcosa a legenda szerint ekkor vitte végbe hőstettét, mellyel az önfeláldozás és a hazaszeretet jelképévé vált.

„Mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a török katona a toronyra kitűzze a jelvényét, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva magával rántotta. E hősies tett olyan erőt kölcsönzött a magyaroknak, hogy talán nem volt a töröknek annyi katonája, amennyit le ne vágtak volna a védők ebben az órában.” (Bonfini Antonio: A magyar történelem tizedei, 1488–1497)

Hunyadi akciója eldöntötte a csatát

Július 22-én Hunyadi merész lépésre szánta el magát és megpróbálta a török ágyúkat elfoglalni. Öt keresztes íjász segítségével sikerült a törökök erőit megosztani, így az ágyúk őrizetlenek maradtak. Hunyadi felismerve a váratlanul adódó esélyt, összeszedte maradék nehézlovasságát és a várból kitörve, egy gyors támadással elfoglalta az oszmán ágyúállásokat. A várból kiözönlő magyar sereg is csatlakozott a harcolókhoz. Hunyadi akciója eldöntötte a csatát és a topcsiknak még arra sem maradt idejük, hogy az ágyúkat használhatatlanná tegyék.

II. Mehmed szultánt is sebesülés érte, ennek következtében a török táborban káosz alakult ki. Az ütközet végén július 22-én reggelre, az utolsó törököt is kiszorították a városból. A legyőzött szultán megmaradt seregeivel visszavonult Konstantinápolyba, és ezzel az Oszmán Birodalom további európai terjeszkedését közel hetven évig megállította.

A törökverő Hunyadi János egyike legnagyobb hőseinknek és élete egy korszak szimbóluma.

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából az Országgyűlés 2011. július 4-én a napot a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.

Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiság, önfeláldozás, emberi helytállás, az európai kereszténység máig élő példaképe. A nándorfehérvári diadal örökre összefonódott a déli harangszóval. Erre a győzelemre emlékezik minden keresztény templom déli harangszója.

(Forrás: hirado.hu)

Még érdekes lehet ...


2021. szeptember 17., Péntek

Így néz ki a becsomagolt Diadalív

A posztumusz elkészült installációhoz mintegy 2500 négyzetméternyi ezüstös és kék, újrahasznosított műanyag csomagolóanyagot használtak fel.


2021. szeptember 14., Kedd

Négyszeres árat szurkoltak le a szétvágott Banksy-képért

Úgy tűnik, hogy az aprítás – amelyet a Sotheby’s „a történelem első élőben létrehozott művének” nevezett – nagyon is értéknövelő gesztus volt.


2021. szeptember 13., Hétfő

Tizennyolc - rend vagy káosz?

Az Udvari Kamaraszínház a Magyar Királyság utolsó három napját vitte színre.


2021. szeptember 12., Vasárnap

Díszmásolat a Pray-kódexről

Az OSZK-ban készült Magyarország Kormányának ajándéka a Szentatya számára.


Magyarország 365

A fotópályázat  zsűrije a hazáról és a hazaszeretetről szóló pályaműveket várja természet és táj, épített és tárgyi örökség, valamint életképek kategóriában.


2021. szeptember 07., Kedd

Tizennyolc

Az Udvari Kamaraszínház a Tizennyolc című történelmi krimit hozza el Nagykanizsára, a magyarkanizsai társulat nem ígér felhőtlen szórakozást.


2021. szeptember 06., Hétfő

Az eucharisztia a forrás

Megkezdődött az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.


2021. szeptember 05., Vasárnap

Üzenet Magyarországról, Esztergomból: kezdődik a NEK!

Megható meglepetés a fiataloktól.


2021. szeptember 04., Szombat

Alkalmi bélyegen Kukori és Kotkoda

A magyar animáció egyik legismertebb alkotását, a A Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozatot ábrázoló alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta az MTVA-val együttműködésben.


2021. szeptember 03., Péntek

40 év után új dalokat készített az ABBA

Negyven év után új stúdióalbumot készített az ABBA, az ABBA Voyage című, tíz dalt tartalmazó album novemberben jelenik meg – még az előtt, hogy elindítanak egy koncertsorozatot, amelyen avatárok fogják előadni legnépszerűbb dalaikat.


2021. augusztus 28., Szombat

Az Őszi Hacacáré összehozza Magyarországot!

A tervek szerint a nagyszabású, csaknem 130 állomásos rendezvénysorozat helyszínenként két előadóval nyújt majd koncertélményt. 

#Nagykanizsa

Nem adott elsőbbséget a kerékpárosnak

Nem adott elsőbbséget a kerékpárosnak

2021. szeptember 18. - Kék hírek

Tizennyolc - rend vagy káosz?

Tizennyolc - rend vagy káosz?

2021. szeptember 13. - Kultúra

„Isten nem játszik dobókockával...”

„Isten nem játszik dobókockával...”

2021. szeptember 11. - Kanizsa

A hon védelme nemzeti kérdés

A hon védelme nemzeti kérdés

2021. szeptember 11. - Kanizsa

Ön már aláírta?

Ön már aláírta?

2021. szeptember 08. - Kanizsa

Szemtanúkat keresnek

Szemtanúkat keresnek

2021. szeptember 08. - Kék hírek

Tizennyolc

Tizennyolc

2021. szeptember 07. - Kultúra

Elhunyt Boa Sándor

Elhunyt Boa Sándor

2021. szeptember 06. - Kanizsa

+