Kultúra - 2022. október 06., Csütörtök
#aradi vértanúk #történelem

„A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk”

„A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk”

(Archív fotó: Gergely Szilárd)

Ma azok előtt tisztelgünk, akik bátorságukkal, katonai tudásukkal – a nemzet iránt érzett felelősséggel –, szembeszálltak Európa egyik legerősebb birodalmával. 173 évvel ezelőtt Aradon lépett a magyarság halhatatlanjai közé tizenhárom hős honvédtiszt: Knezich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is. Emlékük örökké élni fog.

A Görgei Artúr által vezetett magyar fősereg 1849. augusztus 13-án délután 3-kor a világosi vár omladozó falai közelében, a csigérszőllősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt. Ivan Fjodorovics Paszkevics, a cári hadak fővezére, három nappal később levelet írt Ferenc Józsefnek, amelyben a megbocsátásra biztatta az osztrák császárt:

„Hangozzanak el felséged trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai” – írta a cár hadvezére. Az osztrák minisztertanács azonban a békülés helyett a bosszúállást szorgalmazta, és augusztus 27-én úgy határozott: „báró Haynau táborszernagy dolga, hogy Magyarországon és Erdélyben megjelölje a legvétkesebbeket”.

Ferenc József ugyanis a legszigorúbb büntetést követelte.

Levélben arra utasította a katonái által csak Einhaunak, vagyis Bökőnek hívott Julius Jacob von Haynaut, hogy Magyarország teljhatalmú kormányzójaként „a legnagyobb szigorúsággal járjon el a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol”.

Császára véleményét osztotta Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök is, aki az általa vezetett minisztertanács augusztus 27-i döntése kapcsán Haynaunak azt írta:

„a kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Nem szabad visszariadnunk egy vérfürdőtől”.

A szigorú megtorlást követelők sorából Anton von Schmerling osztrák igazságügy-miniszter sem kívánt kimaradni, így hát az augusztusi minisztertanácsi döntés napján keltezett levelében ezt írta Haynaunak: „a legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag általánosságban ki lehet mondani, hogy a legvétkesebbeknek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk”.

A szabadságharc hős tábornokait Felix zu Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, de Ferenc József jóváhagyásával állították a korabeli szóhasználat szerint a hadsereg-főparancsnokság parancsára összeállított, megesketett teljes haditörvényszék, vagyis a vészbírák elé. A tárgyalást Karl Ernst törzshadbíró vezette.

Az ítéleteket Julius Jacob von Haynauhoz, mint Magyarország teljhatalmú kormányzójához terjesztették fel megerősítésre és aláírásra.

Jogában állott kegyelmet adni – de ezt nem tette.

A hadbíróság valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélte, pedig Dessewffynek a fegyverletétele előtt még szabad elvonulást ígértek. Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy ítéletet „különleges kegyből” golyó és lőpor általi halálra változtatott.

Kiss Ernő altábornagy azért részesült e kegyelemből, mert a szabadságharc alatt nem a császári haderő ellen harcolt, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos azért, mert a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, Schweidel József pedig azért, mert csak a schwechati csatában harcolt a császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált.

Az aradi mártírokkal együtt ítélték tíz év várfogságra Gáspár András tábornokot is, aki később így emlékezett vissza az ítélethirdetés gyászos pillanatára: „Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvastak volna fel előttük. Mindegyik egyszerre úgy megkeményedett, mint a gránitszikla.”

Haynau a kivégzéseket szándékosan az 1848-as bécsi forradalom, valamint Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulójára időzítette.

A lőpor és golyó általi halálra ítélt négy hős tábornok életét reggel fél hatkor oltotta ki a gyilkos sortűz.

Tizenkét katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjelére dördült el a sortűz. Kiss Ernő azonban nem bukott földre, mert csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és úgy tüzeltek újra.

Haynau pribékjei a kötél általi kivégzést fél órával később kezdték meg.

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok akasztásuk előtt sorban elbúcsúztak egymástól. Mivel Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, a legenda szerint Damjanich holttestéhez lépett, és megcsókolta a kezét. A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek tetemét egész nap a bitófán hagyták, közszemlére. Az éj leple alatt az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a bitófa tövében, meztelenül földelték el.

A kivégzettek ruhái ugyanis a hóhért illették meg.

A kivégzések híre csakhamar eljutott I. Miklós orosz cárhoz is, aki korábban a kegyelem irányába próbálta befolyásolni Ferenc Józsefet. A hír hallatán az orosz uralkodó rögvest neheztelő levelet küldött Bécsbe, melyben kijelentette: „érzékenyen érintette Medem gróf úr új híradása a Magyarországon történt számos katonai kivégzésről, és hogy személyes érzéseiben érzi sértve magát, mert a szigornak ezeket a megnyilatkozásait éppen azokkal az egyénekkel szemben gyakorolták, akiknek érdekében a császárnak, felséges urunknak kegyelmére apellált.”

Aradon azonban nemcsak a tizenhárom mártír honvédtisztet végezték ki, mások életének fonalát is elvágták.

A bosszúhadjárat valójában nem is Aradon kezdődött. Temesváron például már augusztus 20-án eldörrent a gyilkos sortűz, amely Hruby Gyula őrnagyot, Görgei Artúr volt segédtisztjét ölte meg. Két nappal később már Aradon lőtték agyon Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, 1850. február 19-én pedig Ludwig Hauk alezredest, Bem József tábornok hadsegédjét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg.

A véreskezű Haynau dühöngő terrorja alatt Pozsonytól Aradig, szerte e hazában, a magyar szabadság több, mint száz hős honvédjának az életét oltották ki.

Mártírokká váltak: a magyar szabadság mártírjai lettek, s míg él magyar e honban, emlékük fennmarad. Örökké fennmarad.

>>> Kattintson a teljes cikkért >>>

(Forrás: hirado.hu)

Még érdekes lehet ...


2023. március 27., Hétfő

A zenevilág reménységei

Újabb sikereket könyvelhetett el a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Általános Művészeti Iskola.


2023. március 22., Szerda

Soltész Miklós: mutassuk meg a fiataloknak a zarándokhelyeket!

Az államtitkár szerint ha megmutatjuk nekik az ország zarándokhelyeit, akkor ezeknek a fiataloknak olyan közösségi élményben lesz részük, ami „továbbviszi a kereszténységet, a hitet, a krisztusi tanítást”.


2023. március 13., Hétfő

Petőfi és kora elevenedett meg érméken, bélyegeken

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének nagykanizsai csoportja vasárnap újabb tematikus tárlatot szervezett a Hevesi Sándor Művelődési Központban.


2023. február 27., Hétfő

Április végén Magyarországra látogat Ferenc pápa

Ez lesz a pápa negyvenegyedik külföldi látogatása 2013-as megválasztása óta.


2023. február 26., Vasárnap

Összegyűjtik a nemzet hímes tojásait

A virtuális tárlathoz 2023. áprilisi 1-ig várják a fotókat.


2023. február 22., Szerda

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt

A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.


2023. február 20., Hétfő

Tavasszal turnéra indul a Nox zenekar

A Nox-turné március 24-n a szombathelyi Agorában indul, a zenekar április 23-án a Kanizsa Arénában ad koncertet. 


Tavaszi Művészeti Fesztivál – Nagykanizsa

Március 20. és április 4. között nyolc eseményre várják a fesztivál közönségét.


2023. február 17., Péntek

Magyar holokauszttúlélőt tüntetett ki III. Károly

A 99 éves Lily Ebert rendkívüli erejével, pozitív hozzáállásával mindannyiunk számára példa lehet.


2023. február 06., Hétfő

Ferenc pápa: az egész világ háborúban van, meg kell állítani az önpusztítást

Ferenc pápa hangsúlyozta, nyitott arra, hogy mindkét ország, Ukrajna és Oroszország elnökével is találkozzon.


2023. február 03., Péntek

Idén is lesz vonatos zarándoklat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony és a Misszió zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV-Start közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba - közölték a szervezők.

+