Kanizsa - 2020. november 04., Szerda
#november 4. #nemzeti gyásznap #1956 #POFOSZ #Nagykanizsa

Nem felejtik a hősöket, az áldozatokat és az üldözötteket

Nem felejtik a hősöket, az áldozatokat és az üldözötteket

(Fotó: Gergely Szilárd)

Hatvannégy esztendeje, 1956. november 4-én indult meg a Szovjet Hadsereg inváziója hazánk és annak fővárosa ellen 16 hadosztállyal és 2000 harckocsival. A háromnaposra tervezett hadművelet helyett csak egyhetes, súlyos harcok árán tudták vérbe fojtani a magyar forradalmat. A szabadságküzdelem drámai bukását meghamisított rádióbeszédek és alkotmányellenes kinevezések kísérték.

Főhajtás Nagykanizsán is

Közösségi oldalán számolt be arról Balogh László polgármester, hogy koszorút helyezett ez az 1956-os emlékkertben található kopjafánál Bizzer András alpolgármesterrel, így emlékezve a forradalom és szabadságharc hőseire, valamint a megtorlás áldozataira.

A Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége szintén főhajtással adózott az '56-osok emléke előtt ma délután. Vitéz Nagy Ottó, a POFOSZ kanizsai és somogyi elnöke maga is fontos szereplője volt a 64 évvel ezelőtti, nagykanizsai eseményeknek. A megyei napilapnak adott interjújában elmesélte: „Ő fűrészelte le munkahelyén, a Kőolajipari Gépgyárban az üzemcsarnok tetején éktelenkedő vörös csillagot, majd csatlakozott a Nemzetőrséghez.” Hozzátette azt is: „a városban a forradalom idején a kommunistáknak nem esett bántódása, utána mégis kegyetlen megtorlás-megfélemlítés következett.”

De mi is történt pontosan?

Amikor Nyikita Szergejevics Hruscsov, a Szovjetunió első embere megkérdezte Ivan Sztyepanovics Konyev marsallt, a Varsói Szerződés csapatainak főparancsnokát, hogy mennyi ideig tartana az úgymond status quo – tehát az ország totális katonai megszállásának – helyreállítása Magyarországon, Konyev így válaszolt: „Három nap. Nincs többre szükség.”

A fél európai kontinensre kiterjedő szovjet rémuralom e renegát, később a prágai tavasz leverésében is részt vevő támasza – akinek szobrát először maszkkal látták el, majd ledöntötték ez év áprilisában, Prágában, ami komoly feszültséget keltett az orosz vezetés és a cseh állam között – elbízta magát. Bár az általa vezényelt haderő elsöprő katonai fölénnyel rendelkezett, mégis egy teljes hétig, november 11-ig tartott, mire a megszálló erők vérbe fojtották az elszántan védekező főváros ellenállását; eközben számos hazai városban ütköztek komoly ellenállásba a Szovjet Hadsereg alakulatai.

A szolnoki hazugságbeszéd

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!”

Hatvannégy esztendeje, 1956. november 4-én, hajnali 5 óra 20 perckor, amikor a rádióban elhangzott Nagy Imre miniszterelnök fenti, drámai hangú közleménye, már közel másfél órája megindult a magyar főváros ellen a hírhedt Forgószél hadművelet a szabadságharc vérbe fojtására. A Szovjetunió 16 hadosztállyal és 2000 harckocsival támadta meg Magyarországot. A művelet kezdetét a „Mennydörgés-444” (Grom-444) jelszó elhangzása jelezte.

Nagy Imre beszédében nem adott, nem adhatott parancsot az ellenállásra, de nem is tiltotta meg a védekezést. Ő maga viszont a reggeli órákban a jugoszláv nagykövetségre érkezett, ahol többek között Donáth Ferenc, Losonczy Géza és Lukács György is menedéket kért. Távozása után a parlamentben maradtakhoz csatlakozott Bibó István, valamint Mindszenty József bíboros, aki még aznap átment az amerikai követségre, ahol menedékjogot kapott. A kormány tagjai közül csak Bibó István maradt a Parlament épületében, aki mint az egyedüli törvényes magyar kormány képviselője felhívást intézett a magyarokhoz és a világhoz. Egyfelől felszólította a magyar népet, hogy „a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyvereivel éljen". Másfelől kérte a nagyhatalmak és az Egyesült Nemzetek bölcs és bátor döntését a leigázott magyarság szabadsága érdekében. A parlament épületét november 6-án hagyta el.

November 4-ének hajnalán egy másik beszéd is elhangzott. Az ungvári rádióból közvetítve, a szolnoki rádió hullámhosszán hajnali 5 órakor elhangzott az úgynevezett „Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” megalakításának bejelentése. A kommunista rezsim 40 éven át hangoztatott dezinformációjával szemben nem Kádár János és nem Szolnokon mondta el azt a beszédet, melyen Sándor László ungvári rádiós újságíró hangja hallható.

A felvételen többek között ez hallatszott: „Figyelem! Figyelem! Kádár János elvtárs beszél! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. (…) Ennek a kormánynak a programja a következő: nemzetünk függetlenségének és országunk szuverenitásának megvédése.” Így kezdődött az a Szolnokon soha fel nem olvasott beszéd, mely azokban az órákban hangzott el, amikor a világ legerősebb szárazföldi haderöjével rendelkező Szovjetunió éppen támadást intézett az élethalálharcát vívó magyar főváros ellen. Kádár szinte holtáig tartó uralma alatt végig úgy kerülte Szolnokot, mint a tüzet. Lehetőleg nem látogatott el a Tisza-parti városba, ahol a mai napig nem tudjuk, hogy 1956. november 4-én megfordult-e egyáltalán, s ha igen, mit csinált ott.

A Magyarország ellen a forradalom idején folyamatosan vezényelt, egymás után érkező szovjet alakulatok már a november 4-i inváziót megelőzően hatalmas erőkkel érkeztek az országba. Harcászati szempontból a T-54-es tank és az AK-47-es automata puska (Kalasnyikov) első külföldi bevetetésére Budapest utcáin került sor a november 4-én kezdődő harcok során.

Erőteljes ellenállás

A szovjetek semmit sem bíztak a véletlenre: Konyev már november 2-án berendezte főhadiszállását Szolnokon, míg a következő napon a Szovjet Hadsereg egységei gyakorlatilag az összes jelentős várost körülzárták, és a legtöbb stratégiai pontot ellenőrzésük alá vonták. Ezzel egy időben ugyanakkor a moszkvai kormányzat küldöttei – pusztán időhúzás céljából – tárgyalásokat kezdett a Szovjet Hadsereg csapatainak kivonásáról. Tökölre invitálták a magyar vezérkar prominens tagjait, köztük Maléter Pál vezérezredest, honvédelmi miniszert. A tárgyalás megegyezés helyett a KGB közbeavatkozásával és a magyar vezérkar és Maléter letartóztatásával majd elhurcolásával végződött.

A nemzetközi jog szabályait lábbal tipró eljárás nyomán a honvédelem tehát lefejezve várta a november 4-én hajnalban meginduló támadást.

Az október 23-a után vívott fegyveres harc felkelői viszont november 4-én hajnalban visszatértek az utcákra, és megpróbálták a lehetetlent, bátran szembeszálltak a több ezerszeres túlerővel. Budapesten belül – többek között – a Széna téren, a Baross tér környékén, a korábban is forradalmi tűzfészeknek számító Corvin köznél, de Soroksáron és Pesterzsébeten is elkeseredett harc kezdődött, ezzel egy időben pedig a vidéki városok – egyebek mellett Pécs, Miskolc, Keszthely és Sztálinváros (Dunapentele) – polgárai szintén fegyvert ragadtak. Dunapentelén például a reguláris helyőrség látta el hadianyaggal a felkelőket.

A munkások nem akartak „munkás”-hatalmat

Különös fintora a történelemnek, hogy a szovjet stílusban épült, új lakótömbökkel teli Sztálinváros, ahol az új városnegyedekbe csak kínosan megválogatott, párthoz hűnek bizonyult munkásokat költöztettek, az utolsó töltényig, hatalmas bátorsággal tartotta magát: a szovjet megszállók itt csak háztól házig tartó, elkeseredett harcokban tudták a várost bevenni.

Az invázióval egy időben megkezdődött a reménytelen szabadságharc rövid időszaka, mely során a forradalmárok – főleg a fővárosban, a Dob utca, az Élessarok vagy a Corvin köz esetében – több napon át megtartották állásaikat a modern haditechnikát bevető szovjetek ellen.

Csepel esett el legutoljára: a magát tragikomikusan „munkás-parasztnak” nevező, illegitim Kádár-kormányzat szégyenére a szigetet november 9-11. között csak aknavetőkkel, légi támogatással és a civil lakosság elleni, a sziget északi részének tűzbe borításával járó terrortámadásokkal tudták bevenni a szovjet megszálló erők.

(A kép forrása: Fortepan)

A történelem egyik legtörvénytelenebb kormánya

Vészjósló jövőt vázolt fel a legázolt ország számára, hogy az a Kádár (Csermanek) János vette át a hatalmat november 7-én, aki 1948-ban az ÁVH alapítójaként vált ismertté. A szovjet tankban Budapestre juttatott Kádárt Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke eskette föl az új kormány tagjaival együtt.

Előzőleg Dobi minden indoklás nélkül visszavonta Nagy Imre kormányfői megbízását. Csakhogy Nagy Imre soha nem mondott le miniszterelnöki posztjáról. Ráadásul a kormány hivatalos lapja, a Magyar Közlöny csak november 12-én jelent meg, tehát a legelemibb jogi követelményeknek sem felelt meg az új „kormány” kinevezése.

Ezt megelőzően, a szovjet invázió megindulásának napján ugyanez a Dobi – szemben a hatályos alkotmánnyal – felhatalmazást adott arra, hogy a kormánytagok kinevezhessék az államigazgatási ágak vezetőit.

A forradalom időszakában a pártvezetés rendszeresen élt a hamisítások módszerével: mivel Nagy Imre nem volt hajlandó aláírni a szovjet beavatkozást lehetővé tevő magyar kérelmet, Hegedűs András volt miniszterelnök október 27-én tette ezt meg, visszadátumozva ezt a becstelen dátumot október 24-re, amikor első ízben indult meg szovjet katonai támadás a nemzetközi jog szerint független Magyarország és főváros ellen.

A forradalom leverése után. élve a nyugati és a déli határ ideiglenes, bár a legkevésbé sem veszélytelen átjárhatóságával, mintegy 200 ezren menekültek el a kommunista diktatúrából, nem várva meg a több száz fő kivégzését és a tízezrek életét megnyomorító, törvénytelen megtorlások sorozatát.

November 4-ét 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította az Országgyűlés.

(Forrás: hirado.hu/ZAOL/Zalakocka)

Képgaléria


Még érdekes lehet ...


2024. február 27., Kedd

Biztonság és szuverenitás

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke volt a NagyON Kanizsa Egyesület által szervezett Polgári Est vendége.


2024. február 25., Vasárnap

Tanuljunk a történelemből!

Február 25-én, vasárnap Nagykanizsán a kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek a Batthyány-Kisfaludy utcák kereszteződésénél lévő emléktáblánál.


2024. február 23., Péntek

Betonelemekkel burkolták a medret Bagolán

Korábban gyakori probléma volt, hogy a Bagoly út alján összegyűlt a csapadékvíz, amit az árokrendszer képtelen volt elvezetni.


2024. február 22., Csütörtök

Új nyílászárók a Rozgonyi úti óvodában

Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője önálló indítványában kérte, hogy az önkormányzat finanszírozza a beruházást.


2024. február 20., Kedd

A Fidesz alelnöke lesz a vendég

Február 23-án folyatódik a NagyON Kanizsa Polgári Est programsorozata.


2024. február 15., Csütörtök

Bővítenék a parkolóhelyek számát

A meglévő parkolóhelyek mellé továbbiak kialakításáról egyeztetett csütörtökön Radics Bálint képviselő a MAORT-telepen.


Gázszünet lesz pénteken Kiskanizsán

Gázszivárgás miatt rendelték el.


2024. február 14., Szerda

Veszélyes zebra Nagykanizsán

Sötétbe burkolózott a Zrínyi utcai gyalogátkelőhely.


Nagykanizsa is nyerhet a déli régiók fejlesztésével

Beruházásösztönző konzultációt szervezett a kanizsai kamara.


2024. február 13., Kedd

Naperőmű a Csónakázó-tónál?

Naperőmű építését tervezik a Csónakázó-tónál?


2024. február 12., Hétfő

Változatos fánk kínálat

Otthonra talált a gasztronómiai fesztivál a Kanizsa Arénában.


2024. február 09., Péntek

Református iskola lesz a Bolyai

Elsöprő többséggel döntöttek a szülők a csütörtöki voksoláson. 

#Nagykanizsa

Biztonság és szuverenitás

Biztonság és szuverenitás

2024. február 27. - Kanizsa

Tanuljunk a történelemből!

Tanuljunk a történelemből!

2024. február 25. - Kanizsa

Te tudod, hogy mekkora a vízlábnyomod?

Te tudod, hogy mekkora a vízlábnyomod?

2024. február 22. - Érdekes

Programok a hétvégére

Programok a hétvégére

2024. február 22. - Érdekes

Új nyílászárók a Rozgonyi úti óvodában

Új nyílászárók a Rozgonyi úti óvodában

2024. február 22. - Kanizsa

Kanizsai valóság

Kanizsai valóság

2024. február 21. - Érdekes

A Fidesz alelnöke lesz a vendég

A Fidesz alelnöke lesz a vendég

2024. február 20. - Kanizsa

Tudatosabb élet

Tudatosabb élet

2024. február 19. - Érdekes

Tisztelet a hősöknek

Tisztelet a hősöknek

2024. február 19. - Érdekes

Bővítenék a parkolóhelyek számát

Bővítenék a parkolóhelyek számát

2024. február 15. - Kanizsa

+